תרופה גנרית הינה פרי פיתוח אשר מבטיח כי התרופה איכותית ומקבילה לתרופת הפטנט, הן מבחינת יעילות, איכות ובטיחות.
לאור זאת, החלפה בין תרופת הפטנט לתרופה גנרית ולהיפך, לא תשפיע על תוצאות הטיפול התרופתי המבוקש ולא על תופעות הלוואי.


תרופה גנרית ותרופת הפטנט עשויות להיות שונות בצורה החיצונית של התרופה ובצורת האריזה. אולם לשינויים אלו אין משמעות מבחינת יעילות ובטיחות התרופה.