בעולם בו לממשלות תקציבים גרעוניים, זאת אומרת שהכספים העומדים לרשות הממשלה אינם מספיקים בכדי לכסות על כל הצרכים של אזרחיה, גם תקציב הבריאות הינו מוגבל ועקב כך מוגבלת גם יכולתה של המדינה לממן את התרופות הדרושות לאזרחיה.

 


לאחר פג הפטנט על תרופת הפטנט והשקה של חלופות גנריות, מחיר התרופה הגנרית שהינו נמוך משמעותית מוביל לכך שהתרופה זמינה יותר לכלל המטופלים.
כמו-כן, תרופות גנריות מביאות לחסכון רב בתקציב הבריאות, דבר המאפשר זמינות גבוהה יותר של תרופות אחרות אשר עדיין מתומחרות במחירים גבוהים.
לכן, תרופות גנריות גורמות למתן טיפול תרופתי מתאים יותר מבחינה רפואית לחולה, מאפשרות לקבל טיפול רפואי מעולה שאינו נופל מהטיפול הרפואי עם תרופת הפטנט – כל זאת בעלות מופחתת משמעותית.
עלות נמוכה מובילה לחסכון לצרכן ולחסכון ל"סל הבריאות". חסכון זה מאפשר להפנות תקציבים לטיפולים חדשניים.