תרופת הפטנט, בעיקר בשנותיה הראשונות, עדיין מוגנת בפטנט. הפטנט הינו זכות מונופוליסטית

בלעדית לחברה המייצרת את תרופת הפטנט ליצרה. כל עוד הפטנט תקף בישראל אף חברה אחרת לא יכולה להתחרות בתרופה.
תוקף פטנט הינו 20 שנים ויכול אף להיות מוארך ליותר מכך.