מחקר זמינות ביולוגית השוואתית הינו מחקר הנועד לוודא ששתי תרופות המכילות אותו מרכיב פעיל פועלות בגוף באופן זהה.
במחקר שכזה משתתפים כמה עשרות מתנדבים אשר לוקחים פעם את התרופה האחת ולאחר מספר ימים את התרופה השניה.
במשך שעות לאחר נטילת כל תרופה בודקים את ריכוז התרופה בדמם של המתנדבים. כך לדוגמא, במשך שעות לאחר נטילת כל תרופה לוקחים דגימות של דם בודקים ומשווים את כמות התרופה שנמצאה בדם המתנדבים.

על התרופות לעמוד בכללים מחמירים כדי להוכיח את זהותם הביולוגית ואת היותם חלופיות זו לזו.

בשיטה מחקרית זאת ובאותם פרמטרים משתמשים הן חברות התרופות הבינלאומיות במוצריהן והן חברות התרופות הגנריות לצורך קביעת זהות בין תרופות.